ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Διογκωμένη Πολυστερίνη
  • Διογκωμένη Πολυστερίνη
    · Θερμομόνωση τοιχοποιίας · Εξωτερική θερμομόνωση · Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα. · Θερμομόνωση στεγών και δωμάτων · Πλήρωση αρμών διαστολής. · Καλούπια για κορνίζες ή σχήματα στις επιφάνειες σκυροδέματος
    Περισσότερα