ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Θερμομόνωση
 
1 | 2 | 3 | 4
 • Διογκωμένη Πολυστερίνη
  · Θερμομόνωση τοιχοποιίας · Εξωτερική θερμομόνωση · Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα. · Θερμομόνωση στεγών και δωμάτων · Πλήρωση αρμών διαστολής. · Καλούπια για κορνίζες ή σχήματα στις επιφάνειες σκυροδέματος
  Περισσότερα
 • Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης
  Εξηλασμένη Πολυστερίνη DOW, ΤΙΚΤΑΣ, FIBRAN, ESHA
  Περισσότερα
 • Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης τοιχοποιίας
  Εξηλασμένη πολυστερίνη WALLMATE DOW,ΤΙΚΤΑΣ, FIBRAN, ESHA
  Περισσότερα
 • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚO ΠΛΑΚΙΔΙΟ MARSIPUS TL
  Το σύνθετο Θερμομονωτικό Πλακίδιο Marsipus XPS (TL) αποτελείται από μια θερμομονωτική στρώση αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης Marsipus RF, πάχους 5 εκ. και μια επικάλυψη από λευκό, με γραμμώσεις, υψηλής αντοχής χυτό κονίαμα (μείγμα τσιμέντου και πολυμερών) πάχους 1 εκ. Θα το βρείτε σε δύο αποχρώσεις εξηλασμένης πολυστερίνης μπλε και γκρι. Το χρώμα της τελευταίας οφείλεται στη προσθήκη γραφίτη η οποία τις προσίδει βελτιωμένες θερμομονωτικές ιδιότητες. · Διαστάσεις: 30 εκ. x 30 εκ. · Πάχος: 50 mm + 10 mm · Βάρος: 25,6 kg/m2
  Περισσότερα
 • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚO ΠΛΑΚΙΔΙΟ POLYTILE
  Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο, αποτελούμενο από μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης και μια στρώση από ειδικό υπόλευκο προστατευτικό χυτό κονίαμα, πάχους 20mm. Κατασκευάζεται σε διαστάσεις 600 x 300 mm, και η πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης μπορεί να έχει πάχος από 50 έως και 80 mm.
  Περισσότερα
 
1 | 2 | 3 | 4