ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Αντιρριζικές Μεμβράνες - Γεωυφάσματα
  • HYPERDESMO-PB-2K
    Για στεγάνωση και προστασία: · Αφρού πολυουρεθάνης, · ελενίτ και λαμαρίνας, · γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων, · ασφαλτόπανου, · μεμβράνης EPDM, · λουτρών, βεραντών και μπαλκονιών (κάτω από πλακίδια), · ανθώνων / ζαρντινιέρων και φυτεμένων δωμάτων, · δωμάτων / μόνωση ταρατσών, · δεξαμενών μη ποσίμου νερού, · μόνωση υπογείων, · θεμελίων, · γεφυρών
    Περισσότερα
  • Γεωυφασμα
    Το γεωύφασμα είναι ένα μη υφαντό ύφασμα το οποίο λειτουργώντας σαν φίλτρο, δεν επιτρέπει στο χώμα που βρίσκεται από πάνω να κατέλθει στα βαθύτερα στρώματα, ενώ αφήνει το νερό να περάσει από του πόρους του. Χρησιμοποιείται σε φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις, σε γλάστρες, ζαρντινιέρες και σε φυτεμένα δώματα. Εφαρμόζεται επίσης στις θεμελιώσεις δημοσίων έργων (σιδηροδρομικές γραμμές, οδοποιία, λιμνοδεξαμενές, σήραγγες) και σε κτιριακά, στο πλαίσιο μονίμων συστημάτων αποστραγγίσεων, διαχωρισμού, σταθεροποιήσεως και ενισχύσεων
    Περισσότερα