ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Καμινάδες Τσιμέντινες
  • Καμινάδες τσιμέντινες
    Καμινάδες τσιμέντινες μονού και διπλού τοιχώματος
    Περισσότερα
  • Φελλοπολτός
    Ο Φελλοπολτός είναι ένα πρωτοποριακό, πολτώδες, υδατοδιάλυτό, επίχρισμα με άριστες θερμομονωτικές ακόμη και ηχομονωτικές ιδιότητες. Αποτελείται κυρίως, από ανόργανα πυρίμαχα υλικά και ακρυλικά, πλαστικά πολυμερή. Έχει τέλεια πρόσφυση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αστάρι, σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, με την προϋπόθεση να είναι απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, λάδια, και λοιπά. Οι κόκκοι των πυρίμαχων υλικών έχουν σταθερή κοκκομετρία (0,2-0,5mm) και είναι ομοιογενώς διεσπαρμένοι στο μίγμα
    Περισσότερα